Gedichten

En daarom dicht ik.

Er zijn veel verschillende manieren om jezelf te ontdekken, te boren naar je diepste zijn.
Gericht naar binnen.
Talloos ook de manieren om jezelf uit te drukken, te tonen wat je voelt.
Gericht naar buiten.

Dichten omvat dit alles.

En nog meer. Soms lijkt het wel of de woorden allang in de lucht zweven en dat je ze alleen nog maar hoeft op te vangen. Jezelf openstellen, leegmaken is daarbij een eerste vereiste.De eigen verwondering over wat er dan is gekomen geeft een machtig gevoel. Dat is een vorm van geluk.

Met het publiceren van gedichten blaas je vervolgens zelf wat de lucht in. Als anderen jouw gedichten dan lezen of horen gaan ze met hen ook weer wat doen.Daarom is dichten te vergelijken met ademen. Het is intens ‘zijn’, deelnemen aan het voortdurende levensproces op onze planeet.

Zouden er in de grond ook woorden te vinden zijn?